Blog

BLOG Giải pháp an toàn thông tin

81% codebase chứa các lỗ hổng mã nguồn mở

Vũ Đức Dũng 1 năm trước

85% trong số 2.097 cơ sở mã (codebase) chứa mã nguồn mở đã lỗi thời hơn 4 năm; 88% sử dụng các thành phần không phải là phiên bản mới nhất hiện có; 5% chứa phiên bản Log4j có lỗ hổng.