Kỹ sư Điện tử Viễn thông - Làm việc tại Hà Nội

Thu nhập: 10 - 35 triệu Thành phố Hà Nội Hạn nộp: 03/04/2022

Với vị trí là một Kỹ sư ứng dụng, bạn sẽ làm việc với khách hàng để giới thiệu những công nghệ đo lường điện tử mới trong tất cả các giai đoạn từ nghiên cứu & phát triển đến sản xuất, lắp đặt và bảo trì. Làm việc tại ASIC văn phòng Hà Nội.

Chi tiết

Kỹ sư Điện tử Viễn thông - Làm việc tại Hồ Chí Minh

Thu nhập: 10 -35 triệu Thành phố Hồ Chí Minh Hạn nộp: 03/04/2022

Với vị trí là một Kỹ sư ứng dụng, bạn sẽ làm việc với khách hàng để giới thiệu những công nghệ đo lường điện tử mới trong tất cả các giai đoạn từ nghiên cứu & phát triển đến sản xuất, lắp đặt và bảo trì - làm việc tại ASIC chi nhánh Hồ Chí Minh

Chi tiết

Kỹ sư Ứng dụng An toàn thông tin

Thu nhập: Lên Đến USD2,500 Thành phố Hà Nội Hạn nộp: 15/04/2022

ASIC Technologies đang tìm kiếm vị trí Application Security Engineer/ Kỹ sư ứng dụng An toàn thông tin để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và mục tiêu tăng trưởng của Công ty

Chi tiết