Blog

BLOG Tin tức

Chiến tranh mạng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine

Vũ Đức Dũng 2 năm trước

Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, “Nhóm nghiên cứu Cyberint” đã có nhiều nỗ lực nhằm theo dõi bức tranh toàn cảnh về cuộc xung đột Nga-Ukraine trên chiến trường Không Gian Mạng