Blog

BLOG An ninh quốc phòng

Hệ thống hiệu chuẩn cơ động các thiết bị thu phát tín hiệu cao tần

Nguyễn Anh Quân 2 năm trước

Giải pháp của Keysight tích hợp các thiết bị đo, phần mềm điều khiển, phụ kiện kết nối vào một tủ rack theo tiêu chuẩn Quân sự, thích hợp cho mục đích hiệu chuẩn các thiết bị cao tần tại phòng kiểm chuẩn hoặc tại hiện trường.