Trần Huy Hoàng

Quản lý kinh doanh lĩnh vực Thiết bị Sản xuất

Thiết bị Sản xuất

+84 967 140 366

|

duchung.nguyen@asic.vn

CÁC BÀI ĐÃ VIẾT

Tin tức

ASIC giới thiệu phòng hiệu chuẩn cao tần theo tiêu chuẩn ISO/IEC-17025

Trần Huy Hoàng 1 năm trước

Kể từ tháng 1/2023, ASIC Technologies cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn cao tần được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 bởi Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) Việt Nam – trực thuộc Bộ khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tin tức

Giải pháp đánh giá sạc và trạm sạc cho xe điện

Trần Huy Hoàng 1 năm trước

Hệ thống đánh giá sạc – trạm sạc trên xe điện SL1040A của Keysight là giải pháp tối ưu để kiểm tra sự phù hợp và khả năng tương tác của các giao diện sạc của xe điện và thiết bị trạm sạc cung cấp điện

Tin tức

ASIC giới thiệu phòng hiệu chuẩn cao tần theo tiêu chuẩn ISO/IEC-17025:2017

Trần Huy Hoàng 1 năm trước

Kể từ tháng 4/2023, ASIC Technologies cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn cao tần được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 bởi Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) Việt Nam – trực thuộc Bộ khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tin tức

Giải pháp giả lập và tối ưu pin cho các thiết bị IoT – Keysight E36731A

Trần Huy Hoàng 7 tháng trước

Keysight Technologies vừa giới thiệu giải pháp Keysight E36731A Battery Emulator and Profiler – giải pháp giả lập hoàn chỉnh giúp xác định tác động của các biến số ảnh hưởng đến mức tiêu hao pin của các thiết bị internet vạn vật (IoT).