1 hoặ c2 kênh

Các dòng máy thuộc Máy tạo dạng sóng